Maxx Royal Belek Golf Resort, AntalyaKongreye  −  gün  −  saat kaldı.
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Vakfı

BİLDİRİLER

Kongre kitabını görüntülemek için tıklayınız

Kabul Edilen Bildiriler
POSTER BİLDİRİLER
P1
Yeni Bir Sendrom: Kısmi Ektodermal Displazi
Vural Fidan

Eskişehir Şehir Hastanesi KBB Kliniği, Eskişehir, Türkiye
P2
Sık Görülen Bir Tümörün Nadir Yerleşimi: Dilde Lipom Olgusu
Ayça Arıkan Seçer, Emrah Sapmaz, Battal Tahsin Somuk, İbrahim Erdim

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ABD, Tokat, Türkiye
P3
Monostotik Fibröz Displazi Zemininde Gelişen Mantar Topu
Nuray Ensari, N. Didem Sonbay Yılmaz, Erdem Atalay Çetinkaya, Levent Renda, Özer Erdem Gür

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Antalya, Türkiye
P4
Tiroglossal Kanal Kisti Zemininde Gelişen Tiroid Papiller Karsinomu: Olgu Sunumu
Muhammed Ali Özçelik, Bilgehan Çelik, Deniz Demir, Mehmet Güven

Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Sakarya, Türkiye
P5
Sinonazal Trakt Lenfomaları: İki Olgu Sunumu
Ömer Çelikal, Serdar Özer

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ABD, Ankara, Türkiye
P6
Krikofaringeal Disfonksiyon İçin Transservikal Botulinum Toksin Enjeksiyonu: Olgu Sunumu
Yavuz Atar1, Onur Akan2, Ziya Saltürk1, Hüseyin Sarı1, Sevgi Atar3, Yavuz Uyar1

1: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Şişli, İstanbul
2: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şişli, İstanbul
3: SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği, Şişli, İstanbul
P7
Stenon Kanalında Dev Taş: Olgu Sunumu
Cafer Boran, Ersoy Doğan

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi KBB Kliniği, İzmir, Türkiye
P8
Pterigopalatin Fossada Mesane Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu
Erdal Erkoç, Aslı Çakır Çetin, Mustafa Cenk Ecevit

Dokuz Eylül Üniversitesi, KBB ABD, İzmir, İstanbul
P9
Pediatrik Lipoblastom: Olgu Sunumu
Senan Muradov, Çağrı Becerik, Ayşegül Verim, Sema Zer Toros, Süleyman Erdoğdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
P10
Dev Rinofima-Elektokoterizasyon ile Eksizyon ve Sekonder İyileşme
Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Suat Turgut

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
P11
Maksillofasial Bölgede Ateşli Silah Yaralanması: Tonsillektomi ile Mermi Çekirdeğinin Çıkarılması
Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Merve Ekici Bektaş, Berna Uslu Coşkun

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
P12
Karsinoma Ex-pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu
Murat Toraman, Semra Külekçi, İhsan Ceceli, Hande Senem Deveci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
P13
Parotis kitlesi ile karışan Kutanöz Anjiyomyoliopom: Olgu Sunumu
Berkay Çaytemel1, İbrahim Yağcı1, Ali Yılmaz Altay2, Beldan Polat1

1: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
P14
İzole Tiroid Kartilaj Fraktürü: Olgu Sunumu
Emine Şakalar1, Şaben Şakalar2, Handan Koyuncu1, Ersem Giritli1

1: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2: Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Acil Kliniği, Eskişehir, Türkiye
P15
Kalsifiye Stylohyoid Ligaman Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Geçici Velofaringeal Yetmezlik
Osman Halit Çam1, Levent N. Özlüoğlu2

1: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye
P16
Septal Butona Bağlı Gelişen MRSA Enfekiyonu
Osman Halit Çam, Berke Özücer

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
P17
İzole Sfenoid Sinüs Lezyonlarında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı: Radyolojik Bulguların Ve Saptanan Patolojilerin İncelenmesi
Esra Aydın, Ayşe Öznur Akıdil, Günay Ateş Evren, İbrahim Sayın, Zahide Mine Yazıcı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
P18
Nazofarenks Karsinomu Nedeniyle Radyoterapi Uygulaması Sonrası Gelişen Koanal Darlık ve Larengeal Stenoz: Olgu Sunumu
Muhammed Zeki Yalçın, Tuba Bayındır, Mehmet Turan Çiçek

İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

SÖZEL BİLDİRİLER
S1
Tiroglossal Duktus Kistinde Papiller Tiroid Karsinom Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Nur Yücel Ekici

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD,Adana,Türkiye
S2
Supraglottik larenjektomili hastalarda düzeltilmiş cepstral pik nokta analizi
Ziya Saltürk, Onur Üstün, Belgin Tutar, Tolgar Lutfi Kumral, Güler Berkiten, Yavuz Uyar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul,Türkiye
S3
Baş dönmesi değerlendirme envanterlerinin okunabilirlik indekslerinin incelenmesi
Mehmet Eser Sancaktar1, Mahmut Yıldırım1, Yusuf Dündar2

1: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Samsun, Türkiye
2: Rize Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Rize, Türkiye
S4
Septoplasti Ameliyatı Sonrasında Silikon Nazal Tampon uygulamasının Hasta İyileşme Sürecine Etkileri
Oğuzhan Dikici

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Bursa, Türkiye
S5
Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo ile D vitamini ilişkisi
Ali Seyed Resuli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye
S6
Efüzyonlu Otitis Medialı Çocuklarda İşitme Eşikleri ile Adenoid Hipertrofi Arasındaki İlişki
Osman Durgut, Oğuzhan Dikici

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Bursa, Türkiye
S7
Allerjik rinitte nazal mukozal renk değişimi: RGB ölçümü ile değerlendirme
Nazan Değirmenci

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi ABD, İstanbul, Türkiye
S8
Spreader greftli ve spreader greftsiz açık rinoplasti vakalarında koku duyusunun karşılaştırılması
Deniz Hancı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
S9
Bülloz Orta Konka Parsiyel Rezeksiyonunun Koku Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
İmran Aydoğdu

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi KBB Kliniği,İstanbul, Türkiye
S10
Diyabet Taramasında Horlama Sıklığı
Süleyman Erdoğdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune SUAM, KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
S11
İzole Frontal Sinüs Lezyonlarına Yaklaşım
Süleyman Cebeci, Alper Ceylan, Eray Uzunoğlu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Ankara, Türkiye
S12
Çocuklarda Hastalarda Görülen Epistaksis ile Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW) ve Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) Değerlerinin İlişkisi
Kübra Topal1, Fatih Bingöl2

1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Erzurum, Türkiye
2: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Niğde, Türkiye
S13
Acil Servise Burunda Yabancı Cisim Şikâyeti ile Başvuran Çocuk Hastaların Retrospektif Analizi
Ceyhun Aksakal

Tokat Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Tokat, Türkiye
S14
Alerjik rinitli hastalarda papatya sıvı ekstresi içeren izotonik deniz suyu ile nazal irrigasyonun etkisinin karşılaştırılması
Yavuz Atar1, İmran Aydoğdu2, Hasan Sami Bircan1, Semih Karaketir1, Hüseyin Sarı1, Yavuz Uyar1

1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
2: Bahçelievler Devlet Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
S15
Larenks Kanserlerinde Boyun Lenf Nodu Tutulumunu Ve Ekstrakapsüler Yayılımı Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
Hakkı Caner İnan1, Haydar Murat Yener2

1: Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Erzincan, Türkiye
2: İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi KBB ABD, İstanbul, Türkiye
S16
Baş Dönmesi İle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Nihat Susaman, Hasan Çetiner

Elazığ Fethi Sekin Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Elazığ, Türkiye
S17
Total Larenjektomi Uygulanmış veya Organ Koruma Protokolüne Alınmış Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Konstipasyon
Seher Şirin

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ABD, Kocaeli, Türkiye
S18
Nazal Sineşi Gelişen Hastalarda Retrospektif Klinik Analiz
Cem Özer, Fulya Özer, Alper Nabi Erkan

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Ankara, Türkiye
S19
Papiller Tiroid Karsinomlu hastalarda BRAF V600E gen mutasyonunun preoperatif İİAB Bethesda sınıflaması ile korelasyonu
Osman İlkay Özdamar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği. İstanbul, Türkiye
S20
Ağır, Orta, Hafif Derece Obstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromu Olan Hastaların Serum Hepsidin Ve Paraoksonaz Değerlerinin, Basit Horlamalı Hastalarla Karşılaştırılması
Ümit Küçüktepe1, Ömer Tarık Selçuk1, Hamit Yaşar Ellidağ2, Nursel Türkoğlu Selçuk3, Hülya Eyigör1, Levent Renda1, Üstün Osma1, Mustafa Deniz Yılmaz1

1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM KBB Kliniği Antalya, Türkiye
2: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM Biyokimya Kliniği Antalya, Türkiye
3: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya SUAM Göğüs Hastalıkları Antalya, Türkiye
S21
Timpanoplastide Kullanılan Farklı Destek Materyallerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Filiz Gülüstan1, Emine Demir2

1: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
2: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Rize, Türkiye
S22
Çocuklarda Septoplasti Cerrahi Sonuçlarımız ve D Vitamini Düzeyleri İle İlişkisi
Sinem Gökçe Kütük

Aydın Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Aydın, Türkiye
S23
Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma Karakterli Dil Kanseri Hücre Hattı Üzerinde Levoflaksasin Ve Cisplatinin Tek Ve Kombine Kullanımının Sitotoksik Etkisi
Levent Aydemir1, Saim Pamuk1, Murat Ulusan1, Barış Ertuğrul2, Göksu Kaşarcı2, Elif Sinem İplik3, Bedia Çakmakoğlu2

1: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2: İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
S24
Uzun Bırakılmış Üst Lateral Kartilaj Sütür Manevrasının Açık Septorinoplastide Orta Çatı Rekonstrüksiyonuna Etkisi
Alper Dilci1, Raşit Cevizci2

1: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
S25
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Hastalarında Süperior Semisirküler Kanal Dehisansı
Kübra Çoban1, Gülfem Alp1,Seda Kibaroğlu2 , Feride Kural Rahatlı3 , Erdinç Aydın1

1: Başkent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ABD, Ankara, Türkiye
2: Başkent Üniversitesi Nöroloji ABD, Ankara, Türkiye
3: Başkent Üniversitesi Radyoloji ABD, Ankara, Türkiye
S26
Kolesteatomlu Kronik Otit Olgularında Fasiyal Kanal Dehissansı ile Diğer Orta Kulak Patolojileri Arasındaki İlişki
Yakup Yeğin, Özgür Işık

İskenderun Devlet Hastanesi KBB Kliniği, İskenderun, Türkiye
S27
Primer ve revizyon endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalarda frontal Sinüs tutulumu ve klinik yaklaşımımız
Bilge Türk, Merve Ekici Bektaş

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
S28
Behçet Hastalığının Vestibüler Sisteme Etkisinin vHIT (Video Head Impulse Test) ile Değerlendirilmesi
Belgin Tutar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği İstanbul, Türkiye
S29
Anksiyete, Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu ve Gerilim Tipi Baş Ağrısının Ortak Bileşeni midir?
Aybala Neslihan Alagöz1, Seher Şirin2

1: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, Kocaeli, Türkiye
2: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ABD, Kocaeli, Türkiye
S30
Bir Yaşından Büyük Çocuklarda Orotrakeal Entübasyon İçin Macintosh Laringoskop ve GlideScope®'un Karşılaştırılması
Leyla Türkoğlu Kılınç, Pınar Sayın

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Kabul edilen bildirilere Bildiriler sayfasından ulaşabilirsiniz.