Maxx Royal Belek Golf Resort, AntalyaKongreye  −  gün  −  saat kaldı.
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Vakfı

BİLİMSEL PROGRAM18 NİSAN PERŞEMBE

       A SALONU GENÇ KBB SALONU
13:00 - 13:30
Akılcı İlaç Kullanımı
13:00 – 15:00
Oturum Başkanları : Murat Songu, İrfan Kaygusuz
Oturum Başkanı: Adil Eryılmaz
13:00 - 13:15
Pediatrik Rinosinüzit Komplikasyonları
Ercan Atasoy
Orhan Yılmaz
13:15 - 13:30
Pediatrik Larengofarengeal Reflü
Cenk Evren
13:30 - 13:45
Peritonsiller Abselere Yaklaşım
Haydar Koç
13:30 - 15:00
Revizyon Rinoplastiler: Olgu Sunumları
13:45 - 14:00
Adenotonsiller Hipertrofide Medikal Tedavi
Murat Kar
Oturum Başkanı: Bülent Ağırdır
14:00 - 14:15
Endoskopik Adenoidektomi
Osman Halit Çam
Moderatör: Fazıl Apaydın
14:15 - 14:30
Drooling Tedavi Yaklaşımı
Ömer Erdur
Tarık Şapçı
14:30 - 14:45
Maksiller Darlıklarda Tedavi Yaklaşım
Emire Aybüke Erdur
Taşkın Yücel
14:45 - 15:00
Konjenital Orta Hat Nazal Kitleler
Şehri Burcu Kuzu
Fatih Öktem
Yusufhan Süoğlu
Eren Taştan
15:00 - 15:30
Kahve Molası
15:00 - 15:30
Kahve Molası
15:30 - 17:00
Tiroid - Paratiroid Cerrahisi
15:30 - 17:00
Panel: Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Oturum Başkanı: Alper Tutkun Oturum Başkanı: Asım Kaytaz
Moderatör: Levent Soylu Gediz Murat Serin
Murat Yener Zahide Mine Yazıcı
Ozan Bağış Özgürsoy Tuba Bayındır
Hakan Korkmaz Süay Özmen
Günter Hafız Murat Songu
18:00
AÇILIŞ

19 NİSAN CUMA

A SALONU GENÇ KBB SALONU C SALONU
08:30 - 10:00 Olgularla Erken Evre Larenks Kanserleri 08:30 - 10:00 Endoskopik Sinüs Cerrahisi
(Kadavra-Master)
Oturum Başkanı: Tevfik Aktürk Bülent Karcı
Moderatör: Gürsel Dursun Cem Meço
Hakan Coşkun
Kerem Öztürk
Bora Başaran
Murat Yener
Kayhan Öztürk
10:00 - 10:30
Kahve Molası 10:00 - 10:30 Kahve Molası 10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:45 – 12:15
Oturum Başkanları: Fatih Öktem, Yusufhan Süoğlu
10:30 - 10:55 Overprojekte Burun. Hump Rezeksiyonu ve Osteotomiler: Herşey konuşuldu mu ?
10:30 - 10:45
Üst Göz Kapağı Anatomisi ve Blefaroplasti
Mehtap Özkahraman Kınık
10:30 - 11:45 Fonoplasti Kursu
Oturum Başkanı: Metin Akıner
10:45 - 11:00
İdeal Yüz Oranları
Esin Yalçınkaya
Seher Şirin
Irina Vasilenko
11:00 - 11:15
Kostal Kartilaj Greft Alınması
Sinan Eroğlu
Kürşat Yelken
11:15 - 11:30
Osteotomi Teknikleri
Naser Dadaşzade
Hakan Birkent
10:55 - 11:00 Tartışma
11:30 - 11:45
Kapalı Teknik Rinoplastide Tipplasti
Baver Maşallah Şimşek
11:00 - 11:25 Rinoplastide Kalın Cilt ve İnce Cilt. Teknik Detaylar
11:45 - 12:00
Kübik Dome Greft
Bülent Koç
Oturum Başkanı: Metin Akıner
12:00 - 12:15
Mikrohibrid Rinoplasti
Eyüp Bozkurt
Irina Vasilenko
12:15 – 13:00


UYDU SEMPOZYUMU
Rinoplastide Merak Ettikleriniz (İnteraktif Sözleşi)
11:25 - 11:30 Tartışma Süreyya Şeneldir 11:45 - 13:00 Fonocerrahi Kursu
11:30 - 13:00
Olgularla Revizyon Endoskopik
Sinüs Cerrahisi
Emel Çadallı Tatar
Oturum Başkanı: Ayhan Gökler Sevtap Akbulut
Moderatör: Asım Kaytaz Kayhan Öztürk
Süha Beton
İbrahim Çukurova
Serdar Özer
Semih Sütay
Fikret İleri
13.00 - 14.00
Öğle Yemeği

13.00 - 14.00
Öğle Yemeği

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30
Oturum Başkanları: Murat Yener, Hakan Coşkun
14:00 - 15:30
Mastoid Obliterasyonu: Olgularla Tartışma
14:00 - 14:15
Transoral Endoskopik Tiroidektomi
Murat Köse
14:00 - 15:30 Alerji Kursu
Oturum Başkanı: İrfan Devranoğlu
14:15 - 14:30
Nüks Tiroidektomi
Atakan Özkan
Berna Uslu Coşkun
Moderatör: Nazım Korkut
14:30 - 14:45
Paratiroid Hastalıkları ve Paratiroidektomi
Ziya Şencan
Tayfun Kirazlı
14:45 - 15:00
Transnazal Özefagoskopi
Esin Özlem Atmış
Arif Ulubil
15:00 - 15:15
Uyku Endoskopisi
Şenol Civelek
Levent Sennaroğlu
15:15 - 15:30
Östaki Tuboplasti
Çağlar Batman
Özgür Yiğit
Cem Bilgen
15:30 - 16:00
Kahve Molası
15:30 - 16:00
Kahve Molası
16:00 – 18:00
Oturum Başkanları: İbrahim Çukurova, Gediz Murat Serin
16:00 - 17:30
Mini Konferanslar

Oturum Başkanı: İsmail Topçu
16:00 - 16:15
Rinoplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesinde Yaşam Kalitesini Değerlendiren Anketler
Mustafa Çelik
16:00 - 16:30
Olgularla Tinnitus: Fatih Öğüt
16:15 - 16:30
Alerjik Rinitte Güncel Yaklaşım
Yeliz Kantürk Agolli
16:30 - 17:00
Olgularla Koklear İmplant: Levent Sennaroğlu
16:30 - 16:45
Eğri Septum Kıkırdağına Yaklaşım
Selami Uzun
17:00 - 17:30
Olgularla Vertigo: Levent Özlüoğlu
16:45 - 17:00
Kaudal Septum Deviasyonuna Yaklaşım
Ahmet Erdem Kılavuz
17:00 - 17:15
Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Paranasal Sinüs Tomografisinin Değerlendirilmesi
Süleyman Erdoğdu
17:30 - 17:55
Larengeal Reinervasyonlar
17:15 - 17:30
Izole Sfenoid Sinüs Patolojileri
Alper Dilci
Oturum Başkanı: Şinasi Yalçın
17:30 - 17:45
Odontojenik Sinüzit
Alper Özdilek
Yakubu Karagama
17:45 - 18:00
Paranazal Sinüs Osteomlarına Yaklaşım
Süleyman Cebeci
17:55 - 18:00
Tartışma
18:00 - 18:25
Laringolojide Ofis Uygulamaları
Oturum Başkanı: Şinasi Yalçın
Yakubu Karagama
18:25 - 18:30
Tartışma
Yazar Editöre Karşı
İbrahim Sayın
Ahmet Akgül
20:30 - 21:30

20 NİSAN CUMARTESİ

A SALONU GENÇ KBB SALONU C SALONU
08:30 - 10:00 Endoskopik Kafa Kaidesi Cerrahisi 08:30 - 10:00 Temporal Kemik Diseksiyonu
(Kadavra-Master)
08:30 - 10:00 Yuz Genclestirmede NeoCollagenesis amacli Fonsiyonel Hyaluronik Asit ve BoNT A kombinasyonu - Luca Piovano
Oturum Başkanı: Sema Başak Tayfun Kirazlı
Moderatör: Bülent Karcı Nazım Korkut
Cem Meço
Cenk Ecevit
Sercan Göde
Raşit Midilli
10:00 - 10:30
Kahve Molası
10:00 - 10:30
Kahve Molası
10:00 - 10:30
Kahve Molası
10:30 – 13:00
Oturum Başkanları: Ozan Bağış Özgürsoy, Bora Başaran
10:30 - 10:55
Güzel Profiller Yapmak: Dikkate Alınacak 4 Nokta
10:30 - 10:45
Yüz Cildi Tümörlerinde Rekonstrüksiyon Yöntemleri
İsa Kaya
11:30 - 12:15
Botulinum Toksin ve Dolgu Kullanımları - Orhan Alan
Oturum Başkanı: Fatih Öktem
10:45 - 11:00
Dudak Tümörleri ve Rekonstrüksiyonları
Tuncay Tunçcan
Pietro Palma
11:00 - 11:15
Baş – Boyun Malign Melanomları ve Sentinel LN Biyopsisi
Selçuk Güneş
10:55 - 11:00 Tartışma
11:15 - 11:30
Larenksin Premalign Lezyonlarına Yaklaşım
Ziya Saltürk
11:00 - 11:25 Önden Görünüm Analiz Edilmesi En Zor, Düzeltilmesi En Zor
11:30 - 11:45
Vokal Kord Paralizilerinde Güncel Tanı ve Tedavi
Hüseyin Sarı
Oturum Başkanı: Fatih Öktem
11:45 - 12:00
Parsiyel Larenjektomide Yutma Rehabilitasyonu
Ayşe Öznur Akidil
Pietro Palma
12:00 - 12:15
Süperfisyal Parotidektomi - Cerrahi Teknik
Rasim Yılmazer
11:25 - 11:30 Tartışma
12:15 - 12:30
Parotis Kitlelerine Yaklaşım ve Zor Vakalar
Hakkı Caner İnan
11:30 - 13:00
Alerji Tedavisinde Doğrular Yanlışlar
12:30 - 12:45
PFAPA
Yasemin Sancak
Oturum Başkanı: Atilla Tekat 12:45 - 13:00
Tartışma
12:15 - 13:00
Yüzde Botulinum Toksin Uygulamaları - Betül Şahin
Moderatör: Nesil Keleş
Cenk Ecevit
Kemal Uygur
Zaide Mine Yazıcı
Berna Uslu Coşkun
13:00 - 14:00
Öğle Yemeği
13:00 - 14:00
Öğle Yemeği
13:00 - 14:00
Öğle Yemeği


14:00 – 15:45
Oturum Başkanları: İrfan Devranoğlu, Arif Ulubil
14:00 - 15:30


Laringolojide Olgu Tartışmaları
14:00 - 14:15
Otolojik Hastalıklar ve Akupunktur
Günay Ateş Evren
14:00 - 17:00

Yüzde Dolgu ve Botulinum Toksin Uygulamaları – Pratik
Oturum Başkanı: Gürsel Dursun
14:15 - 14:30
Süperior Semisirküler Kanal Dehissansı
Belgin Tutar
Luca Piovano
Moderatör: Ferhan Öz
14:30 - 14:45
Endoskopik Kulak Cerrahisi
Ekrem Said Kankılıç
Orhan Alan
Sevtap Akbulut
14:45 - 15:00
Reverse Stapedotomi
Filiz Gülüstan
Betül Şahin
Hakan Coşkun
15:00 - 15:15
Glomus Jugulotimpanikum
Emine Deniz Gözen
İlker Yörük
Kürşat Yelken
15:15 - 15:30
Çocuklarda Vertigo Yaklaşımı
Leman Veziroğlu Birdane
Hakan Birkent
15:30 - 15:45
Pediatrik Kolesteatom
Şehri Burcu Kuzu
Yakubu Karagama
15:30 - 16:00
Kahve Molası
15:45 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 17:30
Obstrüktif Uyku Apnesi 16:00 - 18:30
Oturum Başkanları: Zahide Mine Yazıcı, Tuba Bayındır, Süay Özmen

Sözel Bildiri Oturumları (S1-30)

Her bir sözel sunu için 5 dakika sunum süresi verilecektir.

Sözel bildiri listesi için tıklayınız.
Oturum Başkanı: Murat Toprak
Moderatör: Mustafa Gerek
Metin Yılmaz
Alp Demireller
Mehmet Ömür
Ömer Karakoç
Bülent Tutluoğlu

21 NİSAN PAZAR

       A SALONU GENÇ KBB SALONU
08:30 - 10:00
Olgularla Pediatrik KBB
08:30 - 11:30
PSG Kursu
Oturum Başkanı: Muhammed Tekin Kurs Egitmenleri : Murat Toprak, İbrahim Sayın, Selçuk Güneş, Zahide Mine Yazıcı
Moderatör: Ömer Faruk Ünal Kurs : Uyku Bilimleri Derneği Uygulamalı Polisomnografi Kursu
Sabri Uslu Serkan Küçüktürk
Mehmet Ada * Teorik
Barlas Aydoğan * Uygulama
Enis Alpin Güneri * Skorlama
* Raporlama
30 kişi ile sınırlıdır.
08:30 - 09:00
PSG'de Uyku Evreleri ve Skorlama Kuralları
Serkan Küçüktürk
09:00 - 10:00
Uygulamalı PSG Skorlama Eğitimi - 1
Serkan Küçüktürk, Uzman Uyku Teknolog Metin İlkkılıç
10:00 - 10:30
Kahve Molası
10:00 - 10:30
Kahve Molası
10:30 - 13:00
Olgularla Parotis Tümörlerine Yaklaşım
10:30 - 11:30
Uygulamalı PSG Skorlama Eğitimi - 2
Serkan Küçüktürk, Uzman Uyku Teknolog Metin İlkkılıç
Oturum Başkanı: Semih Öncel
11:30 - 12:10
SINAV
Moderatör: Babür Küçük
12:10 - 12:30
SERTİFİKALARIN DAĞITIMI
Serdar Akyıldız
Harun Cansız
Nilda Süslü
Günter Hafız
13:30
Kapanış


Kabul edilen bildirilere Bildiriler sayfasından ulaşabilirsiniz.